Małgosia
Terapia w czasie pandemii
Czas pandemii jest ogromnym wyzwaniem dla rodzin z naszego Stowarzyszenia. Z myślą o wsparciu w tym trudnym czasie uzyskaliśmy dodatkowe środki na terapię naszych podopiecznych. Pochodzą one z  Funduszu Pomocowego 2020. Program „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19. W ramach tej dotacji od października realizujemy zadanie dedykowane młodzieży z autyzmem pt: ,,Rozwój kompetencji społecznych młodzieży z autyzmem kluczem do samodzielności w dorosłym życiu” Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt: biuro@spoza.org lub telefonicznie: 728-98-12-38