fbpx

Naszą misją jest skuteczna rehabilitacja osób z autyzmem oraz ich społeczna adaptacja, gdzie autyzm rozumiemy jako :

,,odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu” www.JIM.org

Cel nasz chcemy osiągnąć poprzez propagowanie i realizowanie terapii wg Stosowanej Analizy Zachowania (terapia behawioralna).