Terapia w czasie pandemii
Czas pandemii jest ogromnym wyzwaniem dla rodzin z naszego Stowarzyszenia. Z myślą o wsparciu w tym trudnym czasie uzyskaliśmy dodatkowe środki na terapię naszych podopiecznych. Pochodzą one z  Funduszu Pomocowego 2020. Program „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19. W ramach tej dotacji od października realizujemy zadanie dedykowane młodzieży z autyzmem pt: ,,Rozwój kompetencji społecznych młodzieży z autyzmem kluczem do samodzielności w dorosłym życiu” Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt: biuro@spoza.org lub telefonicznie: 728-98-12-38

1% DZIĘKUJEMY
Serdecznie dziękujemy za 1% , który wpłynął na subkonta podopiecznych naszego Stowarzyszenia! Jest to magiczna kwota 116 tysięcy! Złożyło się na nią 1500 wpłat! To niesamowite ile osób nam  pomaga! Zebrane środki będą spożytkowane na wszelkie działania terapeutyczne wspierające osoby z autyzmem, zgodnie z naszym Regulaminem 1%. Przypominamy również, że uchwałą wszystkich członków w 2014 roku 10 % zebranej kwoty przeznaczamy na bieżącą działalność Stowarzyszenia, opłaty administracyjne oraz wkład własny w realizowane projekty. Wszyscy członkowie zarządu pracują w Stowarzyszeniu charytatywnie. Proszę pamiętajcie o nas w przyszłym roku! Przypominam, że cały rok można wspierać nasze Stowarzyszenie wpłacając darowiznę, bezpośrednio na konto lub w systemie DOTPAY umieszczonym na naszej stronie.   Małgorzata Żuchowska