Małogsia
Nabór do Szkoły Podstawowej Dla Dzieci z Autyzmem PROMETHEUS
Informujemy, że są wolne miejsca w Szkole Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem PROMETHEUS, ul. Pająkowskiego 44/52 w Toruniu. Zapraszamy do kontaktu 728 203 480. Przyjmujemy dzieci do oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy.