STOWARZYSZENIE
POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM W TORUNIU

Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Autyzmem w Toruniu

KRS: 0000221611
NIP: 8792427585

ING BANK ŚLĄSKI:
67 1050 1979 1000 0022 8979 2836

ul. Gerarda Pająkowskiego 44/52
87-100 Toruń

Organizacja

PODARUJ NAM
SWÓJ 1%

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pldla OPP.

Pefron
Kujawsko-Pomorskie
Logo Torunia

Dofinansowano
ze środków
Gminy Miasta
Toruń

Spoza Logo

STOWARZYSZENIE
POMOCY OSOBOM
Z AUTYZMEM
W TORUNIU

DOTYCHCZAS
PODAROWANO NAM
14 720 ZŁ

Spoza Logo

STOWARZYSZENIE
POMOCY OSOBOM
Z AUTYZMEM
W TORUNIU

News Bar

DOTYCHCZAS
PODAROWANO NAM
14 720 ZŁ

News Bar

AKTUALNOŚCI

Spoza Logo

STOWARZYSZENIE
POMOCY OSOBOM
Z AUTYZMEM
W TORUNIU

NASZA MISJA

Skuteczna rehabilitacja osób z autyzmem oraz ich społeczna adaptacja, gdzie autyzm rozumiemy jako: ,,odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu” www.JIM.org

Autyzm jest obecnie diagnozowany w Polsce u 1 na 100 dzieci. Cel nasz chcemy osiągnąć poprzez propagowanie i realizowanie terapii wg Stosowanej Analizy Zachowania (terapia behawioralna). Specyfika zaburzeń funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmem, przede wszystkim w sferze kontaktów społecznych i komunikacji, stanowi ogromne wyzwanie dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Wiele tradycyjnych form oddziaływania terapeutycznego okazuje się nieskutecznych w zetknięciu z tak szerokim zakresem deficytów rozwojowych. Obecnie najlepsze rezultaty (o czym świadczą obiektywne badania) przynosi wcześnie podjęta, intensywna terapia behawioralna, oparta o założenia współczesnej teorii uczenia się. Behawioralny proces terapeutyczno – edukacyjny polega na kształtowaniu u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Drogą do tego celu jest systematyczne wzmacnianie (nagradzanie) coraz bardziej zbliżonych do docelowych form zachowania. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu ważnych dla dziecka wzmocnień (nagród). W terapii behawioralnej istotne jest ścisłe kontrolowanie sytuacji, w których zachowanie przebiega. Oznacza to, że należy w odpowiedni sposób wydawać polecenia. Kontrolowanie sytuacji polega na umiejętnym wprowadzaniu i wycofywaniu różnorodnych podpowiedzi (manualnych, wizualnych, werbalnych, itp.). Temu samemu celowi służy wprowadzanie do środowiska terapeutycznego wyraźnej struktury czasowo – przestrzennej.

Prowadząc terapię z dziećmi ze spektrum autyzmu konieczne jest rozbijanie umiejętności złożonych na bardzo drobne elementy składowe, z których każdy musi być uczony oddzielnie. Natomiast nowe umiejętności są dokładane do już istniejących (opanowanych). Z tego powodu Lovaas i Smith porównali nauczanie dzieci z autyzmem do budowania piramid.

Ostatecznym celem terapii jest nauczenie dziecka jak uczyć się od normalnego środowiska i jak oddziaływać na to środowisko, aby konsekwentnie przynosiło pozytywne rezultaty dziecku, jego rodzinie i innym ludziom.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Małgorzata Żuchowska

prezes

728 981 238, biuro@spoza.org

Krzysztof Szpila

wiceprezes

Ewa Lewandowska

skarbnik

Angelika Muschiol

sekretarz

Agnieszka Bukowska

członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Mirosława Dziewulska

Alina Kromp

Karolina Berlińska

JAK POMAGAMY?

1. Prowadzimy punkt konsultacyjny

Specjalistyczny punkt konsultacyjny ma na celu pomoc dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom w przezwyciężaniu skutków niepełnosprawności, dotykającej wszystkie dziedziny życia, poprzez zapewnienie wielostronnej, wielospecjalistycznej pomocy polegającej na diagnozie, terapii i edukacji.

 

Specjalistyczne konsultacje z zakresu terapii behawioralnej służą diagnozie oraz natychmiastowej poprawie funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez umożliwienie terapii. Bezpośrednimi odbiorcami są rodziny z zagrożeniem autyzmu lub już orzeczonym autyzmem. Rodziny otrzymują pomoc w formie konsultacji z rodzicami, która polega na obserwacji dziecka, napisaniu opinii, omówieniu sytuacji dziecka, zaproponowaniu dalszej skutecznej drogi terapeutycznej. Podczas spotkań podejmuje się pracę z dzieckiem, rodzice otrzymują informacje zwrotne – w jaki sposób podjąć współpracę z dzieckiem autystycznym, w jaki sposób radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi takimi jak agresja, autoagresja, rutyny.

2. Rozwijamy zachowania deficytowe u osób z autyzmem w środowisku naturalnym

Specjalistyczny punkt konsultacyjny ma na celu pomoc dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom w przezwyciężaniu skutków niepełnosprawności, dotykającej wszystkie dziedziny życia, poprzez zapewnienie wielostronnej, wielospecjalistycznej pomocy polegającej na diagnozie, terapii i edukacji.

 

Specjalistyczne konsultacje z zakresu terapii behawioralnej służą diagnozie oraz natychmiastowej poprawie funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez umożliwienie terapii. Bezpośrednimi odbiorcami są rodziny z zagrożeniem autyzmu lub już orzeczonym autyzmem. Rodziny otrzymują pomoc w formie konsultacji z rodzicami, która polega na obserwacji dziecka, napisaniu opinii, omówieniu sytuacji dziecka, zaproponowaniu dalszej skutecznej drogi terapeutycznej. Podczas spotkań podejmuje się pracę z dzieckiem, rodzice otrzymują informacje zwrotne – w jaki sposób podjąć współpracę z dzieckiem autystycznym, w jaki sposób radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi takimi jak agresja, autoagresja, rutyny.

3. Organizujemy szkolenia i warsztaty dla rodziców i terapeutów

Specjalistyczny punkt konsultacyjny ma na celu pomoc dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom w przezwyciężaniu skutków niepełnosprawności, dotykającej wszystkie dziedziny życia, poprzez zapewnienie wielostronnej, wielospecjalistycznej pomocy polegającej na diagnozie, terapii i edukacji.

 

Specjalistyczne konsultacje z zakresu terapii behawioralnej służą diagnozie oraz natychmiastowej poprawie funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez umożliwienie terapii. Bezpośrednimi odbiorcami są rodziny z zagrożeniem autyzmu lub już orzeczonym autyzmem. Rodziny otrzymują pomoc w formie konsultacji z rodzicami, która polega na obserwacji dziecka, napisaniu opinii, omówieniu sytuacji dziecka, zaproponowaniu dalszej skutecznej drogi terapeutycznej. Podczas spotkań podejmuje się pracę z dzieckiem, rodzice otrzymują informacje zwrotne – w jaki sposób podjąć współpracę z dzieckiem autystycznym, w jaki sposób radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi takimi jak agresja, autoagresja, rutyny.

4. Pomagamy w zbieraniu funduszy na terapię

Specjalistyczny punkt konsultacyjny ma na celu pomoc dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom w przezwyciężaniu skutków niepełnosprawności, dotykającej wszystkie dziedziny życia, poprzez zapewnienie wielostronnej, wielospecjalistycznej pomocy polegającej na diagnozie, terapii i edukacji.

 

Specjalistyczne konsultacje z zakresu terapii behawioralnej służą diagnozie oraz natychmiastowej poprawie funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez umożliwienie terapii. Bezpośrednimi odbiorcami są rodziny z zagrożeniem autyzmu lub już orzeczonym autyzmem. Rodziny otrzymują pomoc w formie konsultacji z rodzicami, która polega na obserwacji dziecka, napisaniu opinii, omówieniu sytuacji dziecka, zaproponowaniu dalszej skutecznej drogi terapeutycznej. Podczas spotkań podejmuje się pracę z dzieckiem, rodzice otrzymują informacje zwrotne – w jaki sposób podjąć współpracę z dzieckiem autystycznym, w jaki sposób radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi takimi jak agresja, autoagresja, rutyny.

5. Prowadzimy grupę wsparcia dla rodziców osób z autyzmem

Specjalistyczny punkt konsultacyjny ma na celu pomoc dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom w przezwyciężaniu skutków niepełnosprawności, dotykającej wszystkie dziedziny życia, poprzez zapewnienie wielostronnej, wielospecjalistycznej pomocy polegającej na diagnozie, terapii i edukacji.

 

Specjalistyczne konsultacje z zakresu terapii behawioralnej służą diagnozie oraz natychmiastowej poprawie funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez umożliwienie terapii. Bezpośrednimi odbiorcami są rodziny z zagrożeniem autyzmu lub już orzeczonym autyzmem. Rodziny otrzymują pomoc w formie konsultacji z rodzicami, która polega na obserwacji dziecka, napisaniu opinii, omówieniu sytuacji dziecka, zaproponowaniu dalszej skutecznej drogi terapeutycznej. Podczas spotkań podejmuje się pracę z dzieckiem, rodzice otrzymują informacje zwrotne – w jaki sposób podjąć współpracę z dzieckiem autystycznym, w jaki sposób radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi takimi jak agresja, autoagresja, rutyny.

Jak możesz nam pomóc?

Przekaż nam swój 1% podatku

Przekazując 1% swojego podatku: KRS: 0000221611

 

Od 2011r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. W związku
z tym ma prawo i przywilej pozyskiwania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przekazując 1% podatku finansujesz terapię dzieci z autyzmem Pozwólmy dzieciom
z autyzmem funkcjonować w społeczeństwie, w którym każdy człowiek, również Inny jest
ważny, wartościowy i ma w nim swoje miejsce.

 

Wpłacając DAROWIZNĘ na nasze konto lub za pośrednictwem poniższego przycisku:

 

ING BANK ŚLĄSKI: 67 1050 1979 1000 0022 8979 2836

Wolontariat

Chcesz pomóc?

Zapraszamy osoby chętne do podzielenia się swoim wolnym czasem, umiejętnościami, doświadczeniem i energią. Potrzebujemy wolontariuszy do pomocy rodzinom z osobami z autyzmem, a konkretnie: do pomocy podczas terapii, ale też podczas spaceru, zakupów, itp. Szukamy osób chętnych do pomocy także rodzeństwu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej-przy odrabianiu lekcji czy spędzeniu czasu wolnego. Jesteśmy otwarci na każdą pomoc.Koordynator: Maria Jurkiewicz
+48 661 121 764 lub biuro@spoza.org, tytuł wiadomości: WOLONTARIAT

Praca

Zapraszamy każdego!

Zapraszamy osoby chętne do pracy z osobami z autyzmem do przesyłania swoich CV
na adres biuro@spoza.org, tytuł wiadomości: PRACA

 

Zapraszamy pedagogów, psychologów, logopedów, oligofrenopedagogów, terapeutów
behawioralnych, instruktorów terapii zajęciowej, instruktorów sportowych oraz inne
osoby chętne do pracy z osobami z autyzmem, zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi.

 

Planujemy stworzyć bazę specjalistów, których będziemy mogli pokierować do konkretnej
rodziny lub instytucji (np. do Szkoły Podstawowej Dla Dzieci z Autyzmem ,,Prometheus”
w Toruniu), w zależności od potrzeb.

Nasz cel: dom

Szanowni Państwo

 

Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest skuteczna rehabilitacja osób z autyzmem oraz ich społeczna adaptacja. Dotychczas skupialiśmy się przede wszystkim na terapii dzieci i młodzieży. Nadszedł czas by zmierzyć się z przyszłością! Chcemy, aby umiejętności tak trudno zdobywane , nie zostały zapomniane, by wysiłek naszych dzieci, terapeutów oraz całych rodzin miał sens. Chcemy, aby nasze dzieci mogły wykorzystać wszystko, czego się nauczyły w dorosłym życiu. Wierzymy, że przy odpowiednim wsparciu jest to możliwe.
Przykładem dla nas jest wiele krajów zachodnich, których dorosłe osoby z autyzmem, przy odpowiednim wsparciu, są w stanie realizować się zawodowo oraz uczestniczyć w życiu społecznym, są szczęśliwe, mają ,,swoje” życie. Dlatego dziś rozpoczynamy akcję zbierania funduszy na DOM dla naszych dzieci, w którym dożyją szczęśliwej starości, gdy nas już przy nich nie będzie. Pisząc DOM mamy na myśli kilkupokojowe mieszkanie ze wspólną jadalnią i salonem, funkcjonujące na zasadach tzw. mieszkalnictwa wspomaganego.
(szczegóły w następnym artykule) Będziemy starać się zdobywać środki z wszelkich możliwych źródeł, krajowych i europejskich, ale byśmy byli wiarygodni i mogli startować w różnych konkursach, potrzebujemy Waszego wsparcia! Liczy się każda złotówka! Na naszej stronie utworzyliśmy możliwość przekazania darowizny w systemie DOTPAY. Można też po prostu wpłacić pieniądze na nasze konto, z dopiskiem ,,DOM”. Proszę, byście uwierzyli, że to jest możliwe!
Jednocześnie ogłaszamy konkurs na nazwę naszego DOMU. Pomysły proszę przesyłać na nasz adres: biuro@spoza.org

 

Proszę też pomyślcie, w jaki sposób możemy skutecznie zbierać pieniądze, organizować zbiórki, akcje
charytatywne, zrzutki, itp. Czekamy na Wasze doświadczenia i pomysły! Przed nami długa droga, ale wierzę,
że zaprowadzi nas do celu…do DOMU…

d

KONTAKT

Małgorzata Żuchowska
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem
728 981 238, biuro@spoza.org

PUNKT KONSULTACYJNY

Radzisława Guzowska - Marek
518 332 453
Natalia Sarnowska
728 203 480

ul. Gerarda Pająkowskiego 44/52
87-100 Toruń
KRS: 0000221611

WSPIERAJĄ NAS